Karate

Ştiri, evenimente
Despre " Factura fiscala " PDF Imprimare Email
Scris de GD   
Sâmbătă, 16 Decembrie 2017 18:20

      Codul Fiscal 2017 actualizat

(1) În înţelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul articol.
(2) Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără ambiguităţi la factura iniţială are acelaşi regim juridic ca o factură.
(3) În cazul în care este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform art. 287 lit. a)-c) şi e), dacă furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecţie prevăzută la art. 330 alin. (2), beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele prevăzute la art. 287 lit. a)-c) şi e).

Citeşte mai mult...
 
Terapia regenerativă PDF Imprimare Email
Scris de GD   
Vineri, 01 Decembrie 2017 14:14

Monica Roșu despre terapia regenerativă: Aș fi putut continua cariera sportivă!

                         refacere-articulatii-terapii

          

   Dubla campioană olimpică la gimnastică, Monica Roșu a descoperit de curând terapia regenerativă, despre care susține că dacă ar fi știut atunci când a renunțat la sportul de performanță, cu siguranță cariera ei sportivă ar fi continuat. “Probleme cu articulațiile au toți sportivii la un moment dat. Și eu am avut la coloana vertebrală și am fost nevoită să renunț la sport. Aflând acum despre terapia regenerativă care are rezultate foarte bune în recuperare, am înțeles că dacă aș fi știut la aceea vreme, aș fi putut continua cariera sportivă. Dr. Felician Stăncioiu mi-a explicat în ce constă întregul tratament și am decis că mi-ar face bine câteva ședințe”, a declarat Monica Roșu.

 
Citeşte mai mult...
 
Contract de Sponsorizare - model PDF Imprimare Email
Scris de GD   
Luni, 13 Noiembrie 2017 15:11

 

CONTRACT DE SPONSORIZARE

 

                                                             Încheiat astăzi ………..         

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

 

      1.1 S.C. …….......................……, cu sediul social in localitatea ….................., str…................…….., nr…….., jud. ….........………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov sub numărul ………...........……….., cod unic de înregistrare …….............…….., atribut fiscal RO, având contul nr. ………………., deschis la …….....................……………, capital social ……. RON, reprezentată de către dnul/dna…….....……........………., cu funcţia de …………………….., in calitate de sponsor, pe de o parte, şi

 

      1.2. ASOCIATIA CLUB SPORTIV Champions Dojo, număr de înregistrare fiscală 33579872, cu sediul in Bucureşti, sos. Vitan Baarzesti ,nr.3, sector 4, având contul nr. RO18RNCB 0075 1455 3227 001 deschis la BCR sector 4 Bucuresti, reprezentată de către dnul Duta Gheorghe cu funcţia de Preşedinte, in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

      2.1. Sponsorul se obligă in mod irevocabil să-l sponsorizeze pe beneficiar cu suma de …………. (………………. RON) pentru susţinerea activităţilor curente ale asociaţiei.

 

 

Citeşte mai mult...
 


Pagina 5 din 245
Banner

Abonare newsletter
jNews ModulePrimeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Zona banere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Cum poate fi mai bine promovat Karate-ul?
 

Sunteti aici: Home Ştiri