Karate

Stiri, noutati,evenimente
* GRAND PRIX * JUDGEMENT DAY PDF Imprimare Email
Joi, 09 Mai 2024 11:13
                                       Ar putea fi o imagine cu 6 persoane, persoane făcând arte marţiale şi text
 
Dumitru Popescu Colibași Sports Hall
 
Public  · Oricine, cu sau fără cont de Facebook
* GRAND PRIX * JUDGEMENT DAY
22.06.2024 - 19th edition
The competition is open to all clubs practicing contact sports!
✅️ no membership fees.
✅️ without registration fees.
✅️ only competition/sports fees are paid.
✅️ matches are scheduled by the hour!
We invite you to the most established event for amateur contact sports in Romania!
* JUDGMENT DAY *** GRAND PRIX *
All clubs can participate, regardless of the practiced style or membership of any federation.
The registration deadline is June 16

ne 16 Online registration https://www.sportdata.org/.../veranstaltung_info_main.php... * *

*

Citeşte mai mult...
 
Paste Fericit si Linistit !! PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 04 Mai 2024 11:48

              Paste  Fericit  si  Linistit  !!

Felicitări de Paște 2024: Cele mai frumoase imagini cu text pentru a  împărtăși bucuria sărbătorii cu cei dragi - Motivul.ro

 

*

Citeşte mai mult...
 
Propuneri pentru imbunatatirea sistemului de acordare a bugetului federatiilor sportive PDF Imprimare Email
Luni, 22 Aprilie 2024 17:36

                               


   Noi    ca  cetateni al Romaniei , platitori  de Taxe si Impozite , fosti  sportivi, parinti , tinind cont ca se intentioneaza sa se schimbe Normele financiare ptr. activitatea sportiva -HG.1447/2007 , va fac urmatoarele
   Propuneri privind Clasificarea in vederea premierii a sporturilor / ramurilor de sport
I-
a - dublarea sumei de premiere in cazul sporturilor / ramurei de sport de CONTACT :
ex.- MMA (Arte Martiale Mixte),Brazilian Jiu Jitsu (BJJ),Kickboxing/Muay Thai,Karate( numai kumite ),
Lupte Libere,Box,etc.
si
b- sporturi fara contact....
*
** fundamentare : pericolul de a se accidenta foarte mare in cazul sporturilor de contact si sechelele ce
le au sportivii ce fac sporturi de contact toata viata - dupa ce se lasa de sport .......- a se lua punct de vedere de la Institutul de medicina sportiva ,Societatea Romana de Medicina Sportiva Spitaul FOISOR, etc.
*
II- ordinea in care se dau premierile sa tina obligatoriu cont de data depunerii dosarelor de premiere la Min. Sportului / Agentia Nationala pentru Sport
*
Citeşte mai mult...
 
Se schimba Normele financiare ptr. activitatea sportiva -HG.1447/2007 ?? PDF Imprimare Email
Duminică, 21 Aprilie 2024 17:27

Se  pare ca  exista  o  Hoatrare / propunere   a  Agentiei  Nationale  pentru  Sport  de  : Modificarea Normelor  Financiare pentru  activitatea sportiva aprobata  prin  Hotararea Guvernului  nr.1447/2007

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

 "

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

ART I.

Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ b) taxele de traversare cu bacul/feribotul;”

3. La articolul 13 alineatele (1) – (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea

Limite maxime/persoană

a) Competiții sportive interne:

- de nivel comunal, orășenesc sau municipal

- - de nivel județean

- de nivel zonal sau interjudețean

- de nivel național

până la 90 lei

până la 100 lei

până la 120 lei

până la 140 lei

b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de:

- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București

- federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,instituții publice de nivel național

până la 170 lei

până la 200 lei

c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de:

- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București,

- federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale

- Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte instituții publice de nivel național

până la 180 lei

până la 200 lei

până la 220 lei

(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 250 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice.

(3) La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 25 lei/persoană/joc sau reuniune.

La stagii de pregatire centralizate/cantonamente organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 15 lei/persoană/zi.

(5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la 200 % din nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.”

4. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de către direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București sau cluburile sportive, pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 1.000 lei lunar/persoană.”

5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 30 lei/sportiv.”

6. La articolul 17 alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:

La sporturi individuale:
- lei –

Competiții sportive

internaționale

organizate de:

Competiții sportive interne:

federații

sportive

naționale

alte

organizații

sportive

nivel comunal,

orășenesc sau

municipal

de nivel

județean

de nivel

zonal sau

interjudețean

de nivel

național

500

300

80

110

150

300

La jocuri sportive:
- lei –

Competiții sportive

internaționale

organizate de:

Competiții sportive interne:

federații

sportive

naționale

alte

organizații

sportive

nivel comunal,

orășenesc sau

municipal

de nivel

județean

de nivel

zonal sau

interjudețean

de nivel

național

500

300

80

110

150

300

(3)Pentru activitatea de secretariat, activitate ce ține de organizarea acțiunii sportive în care sunt incluse următoarele, fără a fi limitate: - manipulatori, tehnicieni audio/video/sonorizare, secretariat) desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 3-6 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

(6) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru personalul de la secretariat și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.”

7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 19 Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiție, inclusiv echipamente de recuperare medicale a sportivilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, ținuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.”

8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 (1) Comitetul Olimpic şi sportiv Român şi federațiile sportive naționale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naționale vitamine, susținătoare de efort şi medicamente, în baza prescripțiilor medicale, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:

a) vitamine şi susținătoare de efort, în sumă de până la 100 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente şi materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 60 lei/zi pentru fiecare sportiv.

(2) Celelalte structuri sportive, precum și direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București pot să procure, în baza prescripției medicale:

a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.”

9. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 21

(2) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, şi a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate;

10. La articolul 22 alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor, precum şi contravaloarea utilităților (energie electrică, energie termică, gaz, salubritate, apă etc.) consumate în mod real și efectiv pe perioada închirierii spațiului;

b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj, servicii spălătorie/curățătorie echipament sportiv și altele asemenea;

 

Citeşte mai mult...
 
Agentia Nationala pentru Sport va mai acorda premieri sporturilor neolimpice ? PDF Imprimare Email
Vineri, 19 Aprilie 2024 13:36
                        Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.
 
   Multi sportivi ar avea de luat PREMIERI de la Agentia Nationala pentru Sport ( desigur ca HG 1447 spune ca Ag. ptr. Sport " poate acorda premieri ....)
    In conditiile economice si sportive actuale Agentia Nationala pentru Sport va mai acorda premieri sporturilor neolimpice ?
 
I - Calendarul alegerilor din 2024
9 iunie 2024 - alegeri locale și alegeri europarlamentare;
15 și 29 septembrie 2024 - alegeri prezidențiale (surse);
8 decembrie 2024 - alegeri parlamentare.
II- Jocurile Olimpice de vară din 2024
Ceremonia de deschidere 26 iulie 2024
Ceremonia de închidere 11 august 2024
 
Citeşte mai mult...
 


Pagina 1 din 193
Banner

jNews ModulePrimeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Zona banere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Cum poate fi mai bine promovat Karate-ul?
 

Sunteti aici: Home Stiri