Karate

Dnul Iohannis a declarat ca intentioneaza sa decreteze " starea de urgenţă " PDF Imprimare Email
Sâmbătă, 14 Martie 2020 20:07
                        
    Omenirea se confruntă, în acest moment, cu o pandemie de Covid-19, confirmată de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care a infectat peste 130 000 de persoane şi a ucis peste 5.000.
Pandemia este, totuşi, „controlabilă”, conform OMS, dacă guvernele ţărilor afectate iau în serios această ameninţare. Guvernul bulgar a decretat, deja, starea de urgenţă, Italia e în carantină, iar Japonia pregăteşte deja măsuri drastice în acest sens. În România, Avocatul Poporului a solicitat instituirea stării de urgenţă. În cazul în care ar fi decretată de către preşedintele Klaus Iohannis, această decizie presupune luarea unor măsuri drastice, precum şi posibilitatea restrângerii unor drepturi fundamentale.

În cazul României, decretarea „stării de urgenţă” este reglementată, în primul rând, în Constituţie, la articolul 93, sub titlul „Măsuri excepţionale”.

ARTICOLUL 93
(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţară ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi funcţionează pe toată durata acestora

               

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 21 ianuarie 1999privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

EMITENT
  • GUVERNUL

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 21 ianuarie 1999

Articolul 5
Starea de asediu se poate institui pe o perioadă de cel mult 60 de zile, iar starea de urgență, pe o perioadă de cel mult 30 de zile.

Articolul 20

Articolul 20^

1În exercitarea atribuțiilor ce le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot emite ordonanțe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, conform legii. (la 15-11-2004,

Art. 20^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )

Articolul 21(1) În funcție de situația operativă concretă, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate dispune ca unitățile militare din forțele destinate apărării să fie trecute în trepte superioare ale capacității de luptă, potrivit planurilor întocmite, inclusiv completarea lor cu resurse umane și materiale, conform organizării la război. (la 10-10-2019,

Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 )

(2) Cheltuielile prilejuite de punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se asigură de către Guvernul României, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția acestuia.(3)

În condițiile alin. (1), instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale pot concentra rezerviști pentru instruire și îndeplinirea unor misiuni sau pot chema persoane fizice apte de muncă pentru prestări de servicii în interes public. (la 10-10-2019,

Articolul 21 din Capitolul 3 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 )  

 
*
 
Art.26.

(1) Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele:

a) aplicarea planurilor aprobate, conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și ale decretului de instituire;b) organizarea și asigurarea cu prioritate a transporturilor, comunicațiilor, produselor, resurselor și infrastructurii pentru nevoile forțelor destinate apărării; (la 10-10-2019,

Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 26 , Capitolul 6 a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 )

c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toată lungimea sa

.d) rechiziționarea de bunuri, potrivit legii. (la 10-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 26 , Capitolul 6 a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 ) (2)

Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. b), autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, precum și măsurile dispuse de autoritățile competente. (la 10-10-2019,

Alineatul (2) din Articolul 26 , Capitolul 6 a fost modificat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 164 din 3 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 07 octombrie 2019 ) (la 15-11-2004, Art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 453 din 1 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.052 din 12 noiembrie 2004. )  

*

*---  http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/16739

 
Banner

Abonare newsletter
jNews ModulePrimeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Zona banere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Cum poate fi mai bine promovat Karate-ul?
 

Sunteti aici: Home Stiri Dnul Iohannis a declarat ca intentioneaza sa decreteze " starea de urgenţă "